Direkt zum Inhalt springen
Gute Nachbarschaft | Dobre sąsiedztwo

Michał Zygmunt

Szaj Bajk

Dominik Dobrowolski

Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu

Deutsches Polen – Institut w Darmstadt

Deutsche Zentrale für Tourismus w Warszawie i w Frankfurcie

Biuro Saksonii we Wrocławiu

Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej

Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie